Lista szkoleń
 1. GOOGLE SUITE DLA SZKÓŁ I ZESPOŁÓW – PLATFORMA, NARZĘDZIA,METODYKA
 2. MICROSOFT DLA SZKÓŁ I ZESPOŁÓW – PLATFORMA, NARZĘDZIA,METODYKA
 3. NARZĘDZIA TIK W PRACY Z MAŁYMI DZIEĆMI – NAUCZANIE PRZEDSZKOLNE I WCZESNOSZKOLNE
 4. TIKOWY NIEZBĘDNIK W PRACY KREATYWNEGO NAUCZYCIELA
 5. GAMIFIKACJA I GRYWALIZACJA NA LEKCJACH STACJONARNYCH i ON-LINE
 6. CANVA, GENIALLY, WAKELET – EDUKACYJNE TRIO - NARZĘDZIA, METODYKA, INSPIRACJE
 7. DESIGN THINKING W EDUKACJI – CZYLI NOWATORSKIE PROJEKTOWANIE W SZKOLE
 8. JAK MOTYWOWAĆ UCZNIÓW DO NAUKI, SAMODZIELNOŚCI IKREATYWNOŚCI – ANALOGOWA I CYFROWA INSPIRATORNIA
 9. RELACJE W SZKOLE. ANALOGOWE I CYFROWE NARZĘDZIA BUDUJĄCE RELACJE I INTEGRUJĄCE ZESPÓŁ
 10. NARZĘDZIA NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII POMOCNE W PRACY PROJEKTOWEJ I BUDOWANIU RELACJI ZESPOŁU
 11. OCENIANIE PODCZAS NAUKI ZDALNEJ – POMYSŁY, INSPIRACJE, PORADY
 12. TWÓRCZE I KREATYWNE ZADANIA DOMOWE W NAUCZANIU ZDALNYM I STACJONARNYM
 13. WYCHOWAWCA ON-LINE – NIE ZANIEDBUJ, INSPIRUJ, WYCHOWUJ!
 14. UCZEŃ – PROJEKTANT. CYFROWE I ANALAGOWE NARZĘDZIA DO PRACY Z UCZNIEM
 15. TWÓRCZA I KREATYWNA PRACA Z LEKTURĄ SZKOLNĄ
 16. ESCAPEROOMY W GENIALLY OD A DO Z
 17. CANVA DLA EDUKACJI – IDEALNE NARZĘDZIE DO PRACY PROJEKTOWEJ Z UCZNIEM
 18. MYŚLENIE KRYTYCZNE NA KAŻDEJ LEKCJI – POMYSŁY, TECHNIKI, NARZĘDZIA
 19. EDUKACJA FILMOWA W SZKOLE – POMYSŁY, NARZĘDZIA, INSPIRACJE
 20. JAK MĄDRZE SPRAWDZAĆ WIEDZĘ UCZNIÓW? – ROLA OCENY W EDUKACJI ZDALNEJ I STACJONARNEJ